Siirry sisältöön

Tietoa hankkeesta

Tutkimme, tuemme ja luomme yhdessä parempia opintopolkuja!

Lokakuun alussa 2023 käynnistynyt Monikulttuuriset opintopolut -hanke valaisee korkeakoulutukseen hakeutumisen haasteita aliedustettujen ryhmien, kuten romanien ja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden näkökulmasta. Hankkeen päätavoite on pureutua ongelmakohtiin ja poistaa esteitä, jotta jokaisella olisi mahdollisuus rakentaa menestyksekäs opintopolku. Toimintamme jatkuu aina syyskuuhun 2026 saakka. 

Miksi Monikulttuuriset opintopolut?

Suomalaisessa korkeakoulutuksessa kohdataan usein haasteita, jotka vaikuttavat aliedustettujen ryhmien, kuten romanien ja maahanmuuttajataustaisten, opintopolkuihin. Ohjaus- ja neuvontapalveluiden puutteet, kohdennetun koulutustarjonnan puute sekä integroitumisongelmat ovat valitettavan yleisiä. Haluamme korjata tilannetta ja varmistaa sujuvat opinnot kaikille opiskelijoille heidän rakentaessaan omaa elämänpolkuaan. 

Mitä me teemme?

Ohjaus ja neuvonta: Vahvistamme ohjaus- ja neuvontapalveluita, jotta jokainen hakija saa tarvitsemansa tuen. 

Kohdennettu koulutus: Suunnittelemme kohdennettua ja saavutettavaa koulutustarjontaa, joka vastaa aliedustettujen ryhmien tarpeisiin. 

Integroituminen yhteiskuntaan ja työelämään: Edistämme opiskelijoiden integroitumista yhteiskuntaan ja työelämään jo opintojen aikana. Monimuotoisuus ja kielitietoinen osaaminen ovat avainasemassa. 

Yhteistyötä, tukitoimia ja kulttuuritietoisuutta 

Yhteistyö lukioiden ja oppilaitosten kanssa: Lisäämme yhteistyötä alueen lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten kanssa. 

Omakielinen viestintä: Pyrimme tarjoamaan omakielistä viestintää maahanmuuttajataustaisten hakijoiden tavoittamiseksi ja tiedottamiseksi alueen palveluista. 

Tukitoimet ja kulttuuritietoinen osaaminen: Kehitämme vertaistoimintaa ja vahvistamme henkilöstön kulttuuritietoista osaamista. 

Vetovoimaa Itä-Suomeen

Kulttuuri- ja kielitietoinen osaaminen: Edistämme itäsuomalaisen korkeakoulutuksen vetovoimaa kulttuuri- ja kielitietoisella osaamisella. 

Työelämässä vahvistuminen: Tarjoamme mahdollisuuksia romaneille ja maahanmuuttajataustaisille vahvistaa osaamistaan, koulutustaan ja urakehitystään. 

Hankkeen rahoitus ja toteuttajat

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto plus Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta, sijoittuen Itä-Suomen alueelle (Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala). Päätoteuttaja on Diakonia-ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajina toimivat Itä-Suomen yliopisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Savonia-ammattikorkeakoulu. 

Tule mukaan rakentamaan tasa-arvoisempaa tulevaisuutta ja vahvistamaan monimuotoisuutta korkeakoulutuksessa!