Siirry sisältöön

Kansainvälistyvä opiskelijakunta POKA vahvasti mukana hanketyössä

Students.Uusia Degree Tutoreita ensimmäisessä koulutuksessaan 11.4.2024 tutustumassa toisiinsa, suunnittelemassa toimintaa ja kirjaamassa ajatuksia ja toiveita pienryhmissä. (Kuva: Tiia Kyllönen) 

Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta POKA on vahvasti osana Monikulttuuriset opintopolut -hanketta. POKAn osalta hankkeessa kehitetään: 

  • opiskelijakunnan kansainvälistymistä ja kansainvälisyysosaamista 
  • kansainvälisten opiskelijoiden osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia päätöksenteossa 
  • kansainvälisten opiskelijoiden vertaistuen muotoja  
  • Kaikkien Karelia – toimintaa, yhteisöllisyyttä, verkostoitumista ja kotikansainvälistymistä 

Kansainvälinen jaosto ensimmäinen steppi kohti kansainvälisten opiskelijoiden aitoa osallisuutta ja toimijuutta opiskelijakunnassa

POKA toimii vahvasti kaksikielisesti ja yhdenvertaisuus ja “tule sellaisena kuin olet” -teema ovat näkyneet jo pitkään POKAn toiminnassa, viestinnässä, palveluissa ja strategiassa. Kansainvälisten opiskelijoiden osuuden kasvaessa on kuitenkin huomattu tarve lisätä ei-suomea puhuvien opiskelijoiden mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon ja hallintoon. POKAssa näemme kansainvälisten opiskelijoiden osallisuuden ja aktiivisen toimijuuden lisäämisen tärkeänä seuraavana steppinä koko yhteisön hyvinvointia ajatellen. Kuten Aicha Manai luennossaan Työelämän monimuotoisuus (9.4.2024) kertoi, moninainen yhteisö antaa erilaisia näkökulmia ja siinä on voimaa. Niin mekin haluamme Kaikkien Kareliassa toimia ja tehdä päätökset yhdessä, että jokainen kokee olevansa osa moninaista yhteisöä.  

Ensimmäinen askel kohti aidosti kaksikielistä (suomi-englanti) hallintoa, päätöksentekoa ja osallisuutta on POKAn kansainvälinen jaosto, joka perustetaan toukokuussa 2024. Jaoston tehtävänä on toimia viestin viejänä kansainvälisten opiskelijoiden ja POKAn hallituksen ja edustajiston välillä, tukea Degree Tutoreita ja VIP- eli välittämisen ilmapiirin opiskelijoita heidän tehtävässään ja tuoda yhteen kansainvälisiä ja suomalaisia opiskelijoita. Kansainvälisten opiskelijoiden keskuudessa on keväällä 2024 ollut mukava aktiivinen ote yhdessä tekemiseen ja kehittämiseen, myös jaosto on herättänyt heissä mielenkiintoa. Seuraavaksi tähtäimessä on marraskuulle 2024 POKAn ensimmäiset kaksikieliset edustajiston vaalit. Kehittämistyötä tehdään vahvasti opiskelijakuntien tietotaitoa hyödyntäen ja edelleen sitä jakaen koko opiskelijakuntakentän kesken. 

POKAn luottamustoimijoiden ja työntekijöiden kansainvälisyysosaamisen kehittäminen toteutetaan yhteistyössä Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeessa toteutettavat mikro-opinnot ja osaamismerkit liittyen esimerkiksi monikulttuurisuuteen, moninaisuuteen, rasisminvastaiseen työhön ja kulttuuri- ja kielitietoisuuteen tuovat toimijoille työkaluja. Kansainvälisten opiskelijoiden yleisistä kysymyksistä ja tuen tarpeesta kootaan POKAn toimijoille asiakaspalvelutyöhön tietopaketti, mihin hyödynnetään myös valtakunnallisesti Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n keväällä 2024 kokoamaa ohjeistusta, ja joka tullaan jakamaan myös Karelian eri palveluiden, kuten vahtimestaripalvelut, käyttöön.  

Vertaistukitoimet yhdistyvät ja yhdistävät

Students.Uusia Degree Tutoreita ensimmäisessä koulutuksessaan 11.4.2024 – tutustuminen ja keskustelu tuovat iloa! (Kuva: Tiia Kyllönen) 

Kareliassa opiskelijoiden väliset vertaistukitoimet sisältävät Degree Tutoroinnin ja VIP- eli välittämisen ilmapiiri -toiminnan. Degree Tutorit ovat pääosin 2. vuosikurssin opiskelijoita, jotka toimivat tutoreina aloittaville 1. vuosikurssin opiskelijoille International Business, Industrial Management ja Information and Communication Technology -koulutuksissa. Degree Tutorit toimivat kokemusasiantuntijoina ja tarjoavat vertaistukea saapumisesta Suomeen ja Joensuuhun ja opintojen aloituksesta. He tutustuttavat uusia opiskelijoita suomalaiseen kulttuuriin, kampuksiin ja opiskelutapoihin sekä opiskelijoita toisiinsa. Hankkeen panostus kansainvälisten opiskelijoiden kohtaamiseen ja osallisuuden korostamiseen näkyy keväällä 2024 jo Degree Tutoriksi hakeneiden opiskelijoiden määrän kasvussa.  

VIP-opiskelijat valitaan jokaisesta aloittavasta opiskelijaryhmästä. VIP-opiskelijat toimivat tuntosarvina aistien, miten ryhmällä menee ja minkälaisia keskustelunavauksia tai tukitoimia mahdollisesti ryhmään tarvittaisiin. POKAssa näemme kokeilemisenarvoiseksi asiaksi yhdistää tutor- ja VIP-toimintaa – yhteiset vertaistukitoimet aloittaville ryhmälle. Yhdistämällä toimet pyritään tuomaan entistä enemmän myös eri vuosikurssien opiskelijoita yhteen. Yhdessä olemme enemmän!  

Yhteistyöllä verkostoja ja pitovoimaa

Monikulttuuriset opintopolut -hankkeen ympärille paikallisesti Joensuussa on rakentunut jo varsin kattava yhteistyöverkosto. Opiskelijoiden verkostoitumisen ja yhteisöllisyyden tukemiseksi on yhteistyötä jo kevään 2024 aikana tehty ja eteenpäin suunniteltu mm. seuraavien hankkeiden ja toimijoiden kanssa: Talent Hub Eastern Finland, INVEST, Tulevaisuuden työkyky, Tarmo, Itä-Suomen yliopisto, Riveria, Joensuun kaupunki, Helposti Joensuuhun, Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ry, Joensuun seutukirjasto, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta ISYY, Joensuun Tradenomiopiskelijoiden Kilta ry… Yhteistyö eri toimijoiden kanssa tuo pitovoimaa alueelle ja lisää suomalaisten opiskelijoiden kotikansainvälistymistä tuomalla opiskelijoita yhteen eri toimintojen muodossa. Mille kuulostavat esimerkiksi järjestömessut, uusien opiskelijoiden tapahtuma, pilkkireissu, opiskelijafoorumit, maahanmuuttajakahvit tai kaveritoiminta?  

Hankkeessa kehitämme POKAn vapaa-ajan Into-toimintaa kansainvälisten opiskelijoiden toiveiden mukaisesti. Tuomme toimintaa sinne, missä opiskelijat ovat eli kampukselle opiskelupäivien yhteyteen: laskiaispullien täyttöä, zumbaa lounastauolla, karaokea ja käsitöitä. Tapahtumat ja vapaa-ajantoiminta nousevat esille myös Joensuun kaupungin keväällä 2024 toteuttamassa opiskelijoiden osallisuuskyselyssä tärkeimpänä osallisuutta lisäävänä tekijänä (https://padlet.com/opiskelija2024/opiskelijoiden-osallisuus-students-involvement-icpn56ak22ye1b4t). 

Pelkkä suomalaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden tuominen samaan tilaan ei kuitenkaan riitä verkostoitumisen edistämiseksi. Opiskelijoilla tulee olla yhteinen tehtävä ja tavoite. Parhaiten yhteistyötä syntyy integroimalla yhteinen tekeminen osaksi opintoja. Työelämään linkittyvä suomalaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden projektiviikko, sosiaalialan opiskelijoiden Community Work –opintojakson yhdistäminen kansainvälisten opiskelijoiden tukemiseen ja kummiluokkatoiminta ovat esimerkkejä hankkeen aikana toteutettavista opiskelijoita yhteen tuovista toimista. Community Work -opintojaksoa kehittää keväällä 2024 syksyä 2024 varten Monikulttuuriset opintopolut –hankkeen harjoittelija Mervi Väänänen. Kummiluokkatoimintakokeilussa yhdistämme aloittavia IB-, IM-, ICT- ja kielituetun sairaanhoitajakoulutuksen ryhmiä vastaavien suomalaisten 2. vuosikurssin opiskelijaryhmien kanssa. Onnistuakseen kokeilu vaatii sitoutumista niin opiskelijaryhmiltä, toimintaa koordinoivilta POKAn ja hankkeen toimijoilta sekä opettajatuutoreilta. Tuomalla suomalaisia ja kansainvälisiä opiskelijoita yhteen tuomme osaamista näkyväksi ja opimme toinen toisiltamme  kotikansainvälistymistä parhaimmillaan.  

#monikulttuurisetopintopolut ja #kaikkienkarelia

Jotta kansainvälisiä opiskelijoita saadaan aktiivisiksi toimijoiksi, vaatii se kohdennettua viestintää ja face to face -kohtaamisia. Syksystä 2024 alkaen Kaikkien Karelia – Karelia for all –ajatus on vahvasti näkyvillä myös hankkeessa uudistetuissa tuutoreiden t-paidoissa. Toivottavasti paidat tuovat hymyn huulille kaikkialla, missä tuutorit toimivat uusien opiskelijoiden vastaanottamiseksi ja tukemiseksi! 

Lisää POKAn toiminnasta hankkeeseen liittyen voit seurata Instagramissa @varmapoka, #monikulttuurisetopintopolut, #kaikkienkarelia ja #kareliaforall. 

Kirjoittaja

Tiia Kyllönen toimii projektiasiantuntijana Monikulttuuriset opintopolut -hankkeessa 


Monikulttuuriset opintopolut -hankkeessa vahvistamme korkeakoulujen monikulttuurisuutta ja edistämme korkeakoulujen aliedustettujen opiskelijaryhmien, kuten maahanmuuttaneiden ja romanien koulutuspolkuja. Hankkeen päätoteuttajana on Diakonia-ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajina ovat Itä-Suomen yliopisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto plus Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta. Hankkeen toiminta-aika on 1.10.2023–30.9.2026.