Siirry sisältöön

Monikulttuuriset opintopolut -hanke käynnistettiin innostuneessa ja osaavassa tiimissä 

Monikulttuuriset opintopolut -hanketiimi hankkeen kick off kokouksessa.
Tartuimme toimeen 5. joulukuuta 2023 Pieksämäen Poleenissa, kun koko Monikulttuuriset opintopolut  -hankkeen hanketiimimme kokoontui innostuneena Kick off -palaveriin. Paikalla oli joukko osaavia edustajia Itä-Suomen yliopistolta (UEF), Savonia-, Diakonia-, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta (Xamk). Karelia-ammattikorkeakoulu liittyi mukaan vuoden vaihteen jälkeen. 

Hanketiimimme on täynnä monipuolista osaamista ja kokemusta, ja tunnelma palaverissa oli todella innostunut. Jokaisella toimijalla on oma selkeä roolinsa hankkeessa, ja yhdessä suunnittelemme korkeakouluopintoihin hakeutuvien monimuotoisten polkujen kehittämistä. 

Diak toimii hankkeen päätoteuttajana ja vastaa kokonaisuuden koordinoinnista sekä arviointityöstä yhdessä UEF:n ja muiden toimijoiden kanssa. Diak sujuvoittaa myös romanien koulutuspolkuja. Savonia keskittyy hakeutumisvaiheen tuen ja korkeakouluvalmiuksien kehittämiseen, kun taas Xamk keskittyy korkeakouluopintoihin kiinnittymisen ja työelämäverkostojen kehittämiseen. Karelia puolestaan pyrkii monimuotoistamaan ja kansainvälistämään korkeakouluyhteisöä, kun taas UEF keskittyy jatkuvan oppimisen saavutettavuuden parantamiseen.  

Yhteistyömme alkaa vahvasti, ja jo ensimmäisessä palaverissa perustimme erilaisia työryhmiä, jotka mahdollistavat tiiviin yhteistyön ja kehitystyön etenemisen. Työryhmiin kuuluvat romani-, opintopolut-, työelämäyhteistyö- ja arviointityöryhmät, jotka ovat jo päässeet alkuun omassa työssään. 

Hanketta on valmisteltu pitkään, ja Kick off -palaverissa oli selvää halua päästä jo konkreettisesti kehittämään uusia toimintatapoja. Olemme valmiita tarttumaan haasteisiin ja jatkamaan eteenpäin täydellä teholla! 

Seuraa hankkeemme edistymistä ja pysy mukana Monikulttuuriset opintopolut -sivuillamme. Tule mukaan luomaan parempaa tulevaisuutta korkeakoulutuksen parissa! 

Monikulttuuriset opintopolut -hankkeen päätoteuttajana on Diakonia-ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajina ovat Itä-Suomen yliopisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto plus Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta. Hankkeen toiminta-aika on 1.10.2023–30.9.2026. 


Kirjoittaja:

Tuovi Kokkonen, projektipäällikkö