Siirry sisältöön

Terveisiä kehittämisfoorumista: Kohti monikulttuurisia opintopolkuja saavutettavuuden ja osallisuuden keinoin

Kuva kehittämisfoorumista.

Hankkeemme kulmakivinä ovat saavutettavuus, osallisuus ja monikulttuurisuus, joten kehitämme myös monikulttuurisuustaitoja ja -osaamista osana hanketyötämme. Eli toteutamme hankkeen toimenpiteet ja arvioinnin hankesuunnitelmiemme mukaisesti. 

Tiistaina 20.2. koko hanketiimimme kokoontui energisenä Pieksämäelle Kehittämisfoorumiin. Tapahtuman päämääränä oli hioa hankkeemme toteutus- ja arviointisuunnitelmaa. Hankkeessa syvennymme korkeakoulutuksen saavutettavuuden ja osallisuuden arviointiin ja käytämme apunamme Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaiseman ”Kohti saavutettavampaa korkeakoulutusta ja korkeakoulua” -asiakirjan saavutettavuuskriteeristöä sekä THL:n osallisuusindikaattoria. Lisäksi jokainen hanketoteuttaja arvioi oman osahankeensa onnistumista. Näistä kaikista palasista rakentuu Monikulttuuriset opintopolut -hankkeen arviointi. 

Osallisuuden kokemus kertoo henkilön itsensä kokemista vaikutusmahdollisuuksista. Samalla se kertoo henkilön hyvinvoinnista ja syrjäytymisriskistä. Työssäkäynti ja korkeakoulutuksen on todettu nostavan osallisuuden kokemusta.  

Saavutettavuus on myös laaja kokonaisuus erilaisia teemoja. Tiivistetysti tämä tarkoittaa kaikille soveltuvaa palvelua ja viestintää. Tässä hankkeessa tarkastelemme korkeakoulutuksen saavutettavuutta ja siinä mahdollisesti ilmeneviä haasteita. Hankkeen lopussa, saadun kokemuksen perusteella, kokoamme yhteen haasteet ja kehittämisehdotukset saavutettavamman ja monikulttuurisemman korkeakoulutuksen toteutumiseksi. 

Hankkeen kohderyhmä on monikulttuurinen, erityisesti maahanmuuttaneet sekä romanit, mutta myös ryhmät, jotka kokevat olevansa näkymättömiä korkeakoulutuksessa. Hankkeessa kehitämme korkeakoulutusta ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa kohderyhmän tarinaa kuunnellen. Tavoitteenamme on, että korkeakoulun ovet avautuvat mahdollisimman monelle taustasta riippumatta. 

Arviointia tehdään koko hankematkan ajan

Hankkeen arvioinnin kokonaisuus on mittava ja kunnianhimoinen, mutta olemme valmiina tarttumaan haasteeseen. Arviointi ei ole meille vain osa projektin loppuvaihetta, vaan se on ollut keskeinen osa suunnittelua alusta asti. Olemme sitoutuneet työskentelemään arvioinnin parissa läpi koko hankkeen. Tämä edellyttää meiltä koko hankkeena yhteistyötä ja avointa keskustelua. Monikulttuuriset opintopolut -hankkeen arvioinnista vastaavat projektipäällikkö Tuovi Kokkonen Diakonia-ammattikorkeakoulusta ja projektiasiantuntija Johanna Ikonen Itä-Suomen yliopistosta.  

Kehittämisfoorumissa käyty vilkas keskustelu antoi meille paljon uusia näkökulmia ja käytännön esimerkkejä. Vaikka päivä oli pitkä, se kului kuin siivillä kiitos sitoutuneen ja asiantuntevan tiimimme. Olemme valmiina jatkamaan työtä innostuneina ja suunnittelemme jo seuraavia askelia kohti monikulttuuristen opintopolkujen kehittämistä! 

Kuvassa Monikulttuuriset opintopolut -hanketiimi Pieksämäellä 20.02.2024 


Kirjoittajat

Tuovi Kokkonen, projektipäällikkö 

Johanna Ikonen, projektiasiantuntija


Lähteitä ja lisämateriaalia 

⁠OKM Kohti saavutettavampaa korkeakoulutusta ja korkeakoulua http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-838-0 

THL Osallisuuden edistäminen Osallisuuden edistäminen – THL 

Invalidiliitto Saavutettavuus Saavutettavuus | Invalidiliitto 

Aluehallintovirasto Saavutettavuusvaatimukset Digitaaliset palvelut saavutettaviksi – Saavutettavuusvaatimukset 


Monikulttuuriset opintopolut -hankkeen päätoteuttajana on Diakonia-ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajina ovat Itä-Suomen yliopisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto plus Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta. Hankkeen toiminta-aika on 1.10.2023–30.9.2026.