Siirry sisältöön

Tiesitkö, että yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintoja voi opiskella jo toisella asteella?

Hankkeen pääkuva, eri kulttuuritaustaisia ihmisiä, opiskelijoita ja opettaja.
Itä-Suomen korkeakoulut tarjoavat maksuttomia opintoja lukiolaisille ja ammatillisessa koulutuksessa oleville opiskelijoille, mutta monelle tämä mahdollisuus on jäänyt tuntemattomaksi. Monikulttuuriset opintopolut -hankkeessa edistämme aliedustettujen ryhmien, kuten romanien, osallistumista korkeakouluopintoihin. Tässä blogissa selvennämme, miten toisen asteen opiskelijat voivat hyödyntää korkeakoulujen tarjoamia maksuttomia opintoja, ja mitä hyötyä niistä voi olla tulevaisuuden opintopolulla.

Me kaikki työskentelemme Monikulttuuriset opintopolut -hankkeessa, jota toteutetaan viiden korkeakoulun voimin Itä-Suomen alueella. Hankkeessa tavoittelemme korkeakouluissa aliedustettuja ryhmiä, kuten romaneita korkeakouluopiskelijoiksi. Monissa hakevan toiminnan tilaisuuksissa romanikorkeakouluopiskelijoiden ja korkeakouluopinnoista kiinnostuneiden kanssa meille on syntynyt keskustelua siitä, että ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintoja voi kokeilla ja tehdä ilmaiseksi jo toisella asteella. Näitä voit tehdä niissä oppilaitoksissa, joiden kanssa korkeakoulu on tehnyt yhteistyösopimuksen ja luonnollisesti, olet tällaisen oppilaitoksen opiskelija. Monikaan toisella asteella Itä-Suomessa opiskeleva ei ollut tästä tietoinen tai ei muistanut kyseistä mahdollisuutta, joten tämä blogi selventää tämänhetkistä tilannetta Itä-Suomen osalta.  

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Itä-Suomessa Diakonia-ammattikorkeakoululla (Diak) on tarjolla ilmaisia opintoja avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Diakin ilmaisiin avoimen opintoihin voi hakeutua kuka tahansa ja mistä päin Suomea hyvänsä. Näitä maksuttomia opintoja ovat muun muassa erilaiset orientaatiokurssit, jotka ovat verkko-opintoja ja kaikille asuinpaikasta tai aiemmasta koulutuksesta riippumatta. Nämä opinnot voidaan ahotoida (aiempien opintojen tunnistaminen ja tunnustaminen) eli lukea hyväksi, jos pyrit opiskelemaan toisen asteen jälkeen Diakiin. Esimerkkinä orientaatiokurssista on kahden opintopisteen Näkökulmia nuorten hyvinvointiin -kurssi. Kurssin voi suorittaa joustavasti oman aikataulun mukaan 5.2.–6.12.2024 välillä. Tämän kurssin voi ahotoida Diakin sosiaalialan AMK-tutkinnoissa. Lisäksi Diakonia-ammattikorkeakoulussa voi opiskella muitakin maksuttomia opintoja verkossa. Opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta. Tällä hetkellä tarjolla olevia opintoja ovat Nuorten asumisneuvonta ja -ohjaus (5 op), Koulun sosiaalityön perusteet (5 op) ja Inhimillisyyden elementit (3 op).  

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopistolla on yhteistyösopimuksia useiden lukioiden ja joidenkin ammattioppilaitosten kanssa Itä-Suomessa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että sopimusoppilaitosten opiskelijat voivat opiskella maksutta avoimen yliopiston opintoja. Näitä oppilaitoksia ovat esimerkiksi Savon koulutuskuntayhtymä Sakky, Ammattiopisto Samiedu Savonlinnassa, Portaanpään kristillinen opisto Lapinlahdella, Pohjois-Karjalan koulutusyhtymä Riveria ja Pohjois-Savon opisto Kuopiossa. Alkuun pääset, kun otat yhteyttä oman oppilaitoksesi opinto-ohjaajaan. Sopimusoppilaitoksia on Itä-Suomen lisäksi myös muualla Suomessa. Saat lisätietoa tästä linkistä. 

Huomasitko muuten, että kun teet Itä-Suomen yliopistossa avoimen yliopiston kautta sopimusoppilaitoksille tarjolla olevia opintoja, nehän ovat kaikki tutkintojen osia. Jos päätätkin hakeutua myöhemmin yliopiston opiskelijaksi ja valitset tieteenalan, jonka opintoja olet toisella asteella jo suorittanut, ne ovat sinulla valmiina opintosuoritus- rekisterissä. Yksittäiset opintojaksot voidaan hyväksi lukea tutkintoon 5 vuoden ajan suorittamispäivämäärästä. 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Toisella asteella opiskelevat voivat suorittaa maksutta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa, Xamkissa, niin kutsuttuja väyläopintoja avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Näihin opintoihin osallistumisesta sovitaan oman oppilaitoksen edustajan, esimerkiksi opinto-ohjaajan kanssa. Opintotarjonta vaihtelee sekä koulutusaloittain että sen mukaan opiskeletko ammatillisessa koulutuksessa vai lukiossa. Tekniikan alaa lukuun ottamatta opinnot suoritetaan verkossa. Kun toisen asteen opintosi ovat valmiina ja olet suorittanut 20 opintopistettä väyläopintoja, olet hakukelpoinen Xamkin Avoimen väylän haussa. Tämä ei kuitenkaan takaa sinulle suoraan opiskelupaikkaa ja hakea voi myös yhteishaussa. Väyläopintoina suoritetut opinnot lyhentävät kuitenkin opintoaikaasi, jos jatkat tutkinto-opiskelijana Xamkissa. Lisää tietoa eri alojen väylistä löydät Xamkin verkkosivuilta. 

Lisäksi voit suorittaa muita avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, joita on saatavilla myös maksutta, esimerkiksi AMK-opintoihin valmentavia opintoja kielistä ja opiskeluvalmiuksista. Näiden opintojen kohdalla on kuitenkin hyvä huomata, että kaikkia et voi välttämättä hyväksilukea osaksi toisen asteen opintoja, mutta näistä opinnoista voi saada myöhemmin hyväksiluvun osana Xamkin tai muun ammattikorkeakoulun tutkinto-opintoja. 

Karelia-ammattikorkeakoulu

Pohjois-Karjalaan tarvitaan uusia osaajia, minkä vuoksi myös Karelian tutkintokoulutuksiin on kehitetty vaihtoehtoisia reittejä. Tarjolla on sujuva väylä tutkinto-opiskelijaksi niin ammatillisen koulutuksen opiskelijalle kuin lukio-opiskelijoille ja koulutuspolkuja maahanmuuttajataustaisille ja kansainvälisille opiskelijoille.   

Ammatillisen koulutuksen väylää kehitetään aktiivisesti Riverian kanssa. AMK-opinnoissa lukukauden tai -vuoden aikana kerrytetty osaaminen tunnistetaan ammatilliseen koulutukseen. Väylä-opiskelija kerryttää AMK-opintoja ja saa mahdollisuuden jatkaa tutkinto-opintoja Kareliassa. Erillishaku tutkinto-opiskelijaksi on mahdollinen myös ISLOn (Itä-Suomen liikuntaopinto) opintojen rinnalla.   

Karelian lukioväylä mahdollistaa ammattikorkeakouluopintoihin tutustumisen ja hakeutumisen tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa ilman valintakoetta. Lukioväylään kuuluu 15 opintopisteen suoritus avoimen amk:n kautta.     

Avoimen väylän erillishaku mahdollistaa pääsyn tutkinto-opiskelijaksi suorittamalla vaadittavan määrän opintopisteitä avoimessa ammattikorkeakoulussa. Ko. väylän hakuaika on jatkuva.   

Karelia järjestää maahanmuuttajataustaisille korkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta. Valmentavan koulutuksen suorittaneet voivat keväisin hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa.  

EU- ja ETA-maiden ulkopuolella sairaanhoitajaksi valmistuneet voivat hyödyntää sairaanhoitajien laillistamisväylää Kareliassa. Väylän kautta pätevöityy laillistetuksi sairaanhoitajaksi Suomessa.   

Lue lisää:  

https://www.karelia.fi/2021/08/yha-useampi-valitsee-vaylaopinnot-tarjolla-enemman-mahdollisuuksia/    

https://www.karelia.fi/2021/08/karelian-lukiovayla-uusi-mahdollisuus-pohjois-karjalan-lukiolaisille/    

https://www.karelia.fi/jos-tahtaat-fysioterapeutin-tutkintoon-ja-opiskelet-islossa/    

https://www.karelia.fi/sairaanhoitajan-laillistamisvayla/    

https://www.karelia.fi/avoimen-vayla-erillishaku/    

https://www.karelia.fi/erillishaku-maahanmuuttajien-valmentavan-koulutuksen-suorittaneille/   

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia tarjoaa maksutta laajan valikoiman avoimen ammattikorkeakoulun opintoja lukiolaisille sekä ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville. Voit myös opiskella maksutta Savonian avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, kun aloitat opinnot vuoden sisällä valmistumisestasi. Opinnot ovat Savonian tutkintojen opetussuunnitelmien mukaisia opintoja, joita on mahdollista hyväksilukea myöhemmin eri alojen tutkintoihin. Tutustu lisää täällä ja täällä  sekä etsi sinulle sopivia opintoja täällä

Toisen asteen korkeakouluopinnot hyödyttävät juuri sinua

Yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintojen suorittamisesta toisella asteella on hyötyä, kun suunnittelet sekä pohdit omaa tulevaisuuttasi ja opiskelupolkuasi. Ennakointi kannattaa ja tutustuminen kiinnostavaan alaan voi auttaa omissa suunnitelmissa. Opiskelujaksojen suorittaminen tarjoaa maksuttoman mahdollisuuden kokeilla korkeakouluopintoja ja sitä kautta ennakkoluulot opintojen vaikeudesta voivat hälvetä. Jos myöhemmin aloitat yliopisto-opinnot tai ammattikorkeakouluopinnot nämä opinnot ovat valmiina opiskelurepussasi ja suoritusrekisterissäsi.   

Miten pääset alkuun?

Jos kiinnostuit opiskelemaan toisella asteella yliopiston tai ammattikorkeakoulun opintoja, ota ensiksi yhteyttä oman oppilaitoksesi opinto-ohjaajaan ja varaa häneltä ohjausaika.  Monikulttuuriset opintopolut -hanke tukee ja ohjaa innolla myös sinua. Opinto-ohjaajat ja asiantuntijat auttavat mielellään suunnittelemaan opintoja korkeakoulussa. Kannattaa rohkeasti ottaa yhteyttä! Yhteystietomme löytyvät täältä.


Blogin kirjoittajat

Blogi on syntynyt korkeakoulujen yhteistyönä ja kirjoittajia ovat olleet Inga Angersaari (Diak), Sirpa Ylönen (Diak), Mirka Niskala (Savonia), Marika Thure (UEF), Terhi Kaipainen (Xamk) ja Tiia Kyllönen (Karelia) 

Lähteet 

Opetusta ja tapahtumia toisen asteen opiskelijoille. Itä-Suomen yliopisto. Osoitteessa: https://www.uef.fi/fi/yhteistyo-lukioiden-ja-toisen-asteen-oppilaitosten-kanssa 

Viitattu 27.03.2024. 

Toisen asteen opiskelijoille. Diakonia-ammattikorkeakoulu. https://www.diak.fi/avoin-amk/opintotarjonta/toisen-asteen-opiskelijoille/ 

Viitattu 27.3.2024. 

AMK-opinnot lukiolaisille ja ammattiin opiskeleville. Savonia. https://www.savonia.fi/paivita-osaamistasi/avoin-amk-ja-avoin-yamk/amk-opinnot-lukiolaisille-ja-ammattiin-opiskeleville/ 

Viitattu 27.03.2024. 

Väyläopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa. Xamk. https://www.xamk.fi/koulutus/avoin-amk/vaylaopinnot-avoimessa-ammattikorkeakoulussa/  


Monikulttuuriset opintopolut -hankkeessa vahvistamme korkeakoulujen monikulttuurisuutta ja edistämme korkeakoulujen aliedustettujen opiskelijaryhmien, kuten maahanmuuttaneiden ja romanien koulutuspolkuja. Hankkeen päätoteuttajana on Diakonia-ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajina ovat Itä-Suomen yliopisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto plus Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta. Hankkeen toiminta-aika on 1.10.2023–30.9.2026.